Náš příběh: Jak to všechno začalo?

Náš příběh: Jak to všechno začalo?

Příběh slámky.com se začal psát na podzim roku 2018, kdy jeden ze zakladatelů (Honza), který v té době žil pracovně v Číně, jel o víkendu s přáteli mimo město a všiml si, že skoro všechna pole hoří. Čínští přátelé mu vysvětlili, že to je naprosto normální a že se takto každoročně zbavují přebytku kukuřice a slámy na polích.

Jelikož ten den byl index kvality vzduchu okolo 500 (v Praze je běžný průměr okolo 40), Honzovi to moc „normální“ nepřišlo a neustále mu vrtalo hlavou jak by se to dalo omezit. Shodou okolností druhý den narazil na vyjádření evropské komise o zákazu prodeje plastového jednorázového nádobí a nápad byl na světě. Proč nespojit nutné s užitečným a nepokusit se tento „odpad“ využít k výrobě jednorázového nádobí?

Začalo tedy zkoumání možností, kontaktování místních zemědělců a navštěvování jejich výrob, až jsme se domluvili na spolupráci právě se zemědělcem, který na svých polích pěstuje především pšenici a místo toho, aby její stébla pálil se je rozhodl dále zpracovávat jako brčka a další produkty (viz. článek). Nám se tento nápad zalíbil a jelikož v té době v ČR nic podobného nebylo, bylo rozhodnuto.

Naším cílem do budoucna je využít převážně českých zdrojů a být schopni našim zákazníkům nabídnout brčka především z české slámy, což by eliminovalo dopad na životní prostředí na minimum.  

Top